Analitička oprema i instrumenti

elementalna analiza, mikrotalasna digestija, FT-IR spektrometrija, TD-NMR ...

Laboratorijske hemikalije

p.a. hemikalije, HPLC i GC rastvarači, kiseline za AAS i ICP, ...

Analitički standardi i referentni materijali

Sertifikovani standardi, ...

Generalna laboratorijska oprema

Vage, pH/oksi/kondukto-metri, autoklavi, sistemi za ultračistu vodu, Kjeldahl-sistemi, ...

Potrošni hromatografski materijal

HPLC i GC kolone, SPE, TLC, …

Laboratorijski nameštaj

Laboratorijski sistemi, digestori, sigurnosni kabineti, ...