Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

TEInstruments

Елементарна анализа пијаћих, процесних и отпадних вода, горива, уља, мазива, седимената, биомасе...

Xplorer - Анализатор апсорбујућих органских халогена методом термалне декомпозиције и микрокулометријском детекцијом

Xplorer је дизајниран за брзо и прецизно мерење у широком спектру течних и чврстих матрица. Идеалан је за лабораторије које врше анализу органских халогена, ако је потребно за целодневни рад. АОX, ТОX, ЕОX и POX модули су лако заменљиви. АОX анализа велике пропусности омогућена је јединственим принципом клизача, Xplorer једноставно користи Њутнов закон гравитације, омогућавајући да чаша или фриц ‘падну’ у чамац пре него што уђу у хоризонталну пећ. Када се чамац врати из пећи, клизач се помери у положај за избацивање, где се сагорела чаша/фриц сакупљају за поновну употребу, без накупљања у цеви пећи

Предности Xplorer система: Усклађеност и прописи.
Наш инструмент је у складу са следећим међународним стандардима али није ограничен на њих: АОX / ТОX DIN 38409 део 14, DIN 38414 део 18, ISO 9562, ISO 11480, ЕPА 9020, ЕN 1485, ЕОX DIN 38409 део 8, NEN 5777 , NEN 5735, NEN 6402, NEN 6676, POX NEN 6401

TE Instruments Aналитички Софтвер (TEIS):
Осигуравање интуитивне и глатке контроле ваше анализе. За кориснички интерфејс софтвера TE Instruments (TEIS)
једва да треба неко објашњење. Његова једноставност осигурава несметан рад Xplorer система, са интуитивном
контролом и карактеристикама рада

Примене у животној средини
Брзо испитивање органских халогена у великој мери се ослања на анализу садржаја AOX, ТОX, POX и ЕОX.
Кулометријски системи TE Instruments нова су ознака за многе примене:
• Вода за пиће • Површинска вода • Подземна вода • Течна вода • Уливна вода • Отпадна вода • Вода за хлађење • Слана вода • Процесна вода • Производи од целулозе и папира • Тло • Талог • Муљ и отпадно уље

https://www.teinstruments.com

Брошура

TE instruments XPREP C-IC

TE Instruments представља први светски независни систем за припрему узорака сагоревањем за анализу  на јонском хроматографу: Xprep C-IC.

Поред потпуне контроле над сагоревањем узорка, Xprep C-IC не само да прикупља струју оксидованог гаса, већ и аутоматски преноси део раствора за апсорпцију на било који реномирани IC систем. Идеално решење за задовољавање све веће потражње за анализом корозивних халогена (флуор, хлор, бром, јод) и једињења сумпора (нпр. сулфат, сулфит, тиосулфат) у различитим матрицама. Ови аналити се морају пратити јер су корозивни, отровни катализатори, оштећују индустријску опрему и штетни су по животну средину.

TE Instruments је развио потпуно аутоматизован, изузетно компактан систем за припрему узорака који покрива оксидативно пирохидролитичко сагоревање, сакупљање фракција и убризгавање узорка према IC. Xprep C-IC може увести узорке и путем оптимизованог директног убризгавања (модул течности) и конвенционалног улаза у чамац (модул за чамац) у хоризонталну пећ. Ово аутоматизовано решење за припрему узорака смањује сложеност преноса узорака и значајно побољшава удобност корисника.

XPREP C-IC

Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана