Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Alliance Instruments

"CFA" (анализа континуалним протоком) систем за аутоматизовану анализу вода и земљишта

"CFA" систем за анализу вода и земљишта

Наш производ је аутоматизација поступака хемијске анализе и инструмент који за то примењујемо. Смањење трошкова анализе уз задржавање квалитета резултата анализе, представља централни критеријум за профитабилност данашњих лабораторија. Поред граница детекције и управљања квалитетом, обима рада, потражња за радном снагом и одржавање инструмента играју важну улогу у процесу одлучивања о примени било које технике анализе.

Аутоматски хемијски анализатори обезбеђују:
• Пет пута већи обим анализа у поређењу са хроматографским методама
• Мали трошкови за хемикалије – само мали део процеса метода за ручни рад укључен је у имплементиране методе аутоматизоване анализе. Последично настаје врло мали хемијски отпад
• За рад инструмента нису потребни специјалисти већ само обучени лабораторијски асистенти, аутоматски анализатор чува стабилан квалитет процедуре одређивања.
• Важни кораци припреме узорака су интегрисани у анализатор: аутоматска дестилација, “UV” дигестија, дијализа, екстракција или интегрисано разблаживање – драстична уштеда времена.

Детаљне информације о циљу анализе су прелиминарни услов за проналажење препорученог техничког решења. Само спровођење циљева чини наш пројекат аутоматизације конкурентним и економски интересантним.

Технички подаци “CFA” анализатора:
• Технике сегментираног тока: “Maкро-проток” или “Микро-проток”
• Аутосемплер серијски 52/104 позиције или “КSI” узоркивач са 240 (300) позиција
• Вишеканална дозирна пумпа са 12/48 позиција, сегментација ваздухом или азотом
• Индивидуални методски ‘манифолди’ за разблаживање, мешање, инкубацију, дијализу, дестилацију,
“UV” дигестију, хидролизу и сл.)
• Индивидуални филтер таласне дужине за сваки разводник за анализу, моно или бихроматски
• Проточна кивета 10-50 мм светлосног пута, “debubbling” или “bubble gating” функција
• Софистицирана електроника за колориметар и контролу система
• Рачунарска станица са “CFM” софтвером и штампачем

http://www.alliance-instruments.at/

Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана