Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Ametek Spectroscientific

Спектроскопи за анализу вода, земљишта, индустријских флуида

InfraCal ATR-SP анализатор уља у води

InfraCal модел ATR-SP се препоручује за мерење уља у води, параметра “TPH” у земљишту или параметра “FOG” у нивоима концентрације отпадне воде када се користе хексан, пентан или Vertrel MCA као растварач за екстракцију. Подаци мерења добијени овим анализатором у корелацији су са EPA 1664 методом јер су обе процедуре засноване на техникама испаравања и мерењу заосталих уља и масти. Анализатор је опремљен са уграђеним кубним цирконијумом, хоризонтално ослабљеном тоталном рефлексијом (“HATR”) степеном узорка од нерђајућег челика. InfraCal2 ATR-SP је директна замена за оригинални ATR-SP HATR-T2 који се користи широм света за одређивање параметара “TOG/TPH” у води и земљишту.

Минимална граница детекције за воду: 0,3 ппм
Минимална граница детекције за земљиште: 3 ппм
Метод упоређује: EPA 1164 и ISO 9377-2
Растварачи: хексан, пентан, циклохексан и Vertrel MCA

https://www.spectrosci.com/product/oil-in-water-and-soil-analyzers

Брошура

InfraCal 2 TRANS-SP анализатор уља у води/земљишту

InfraCal 2 TRANS-SP се препоручује за мерење уља у води, параметра “TPH” у земљишту или параметра “FOG” у нивоима концентрације отпадне воде користећи традиционалне WPA

ИнфраЦал 2 ТРАНС-СП се препоручује за мерење уља у води, параметра ТПХ у земљишту или параметра ФОГ у нивоима концентрације отпадне воде користећи традиционалне EPA методе 413.2 и 418.1 или ASTM методу D7066-04 и фреон-113, перхлоретилен без угљоводоника, АК -225, S-316 или други спектроскопски инфрацрвени провидни растварач као растварач за екстракцију. Пошто се екстракт депонује у ћелију кварцне кивете од 10мм са тефлонским чепом, лако испарљиве компоненте се задржавају за мерење. Прецизност до 0,1 ппм.

InfraCal 2 TRANS-SP је најновији инструмент који је идеалан представник наших анализатора једноставних за коришћење, а користи исту технологију мерења као оригинални InfraCal модел CVH, са додатним функцијама као што су складиштење и пренос података, вишеструке калибрације и заштита лозинком за подешавања инструмента.

Граница детекције за воду: 0,1 ппм
Граница детекције за земљиште: 1ппм
Растварач(и): перхлоретилен, S-316, фреон-113
Поређење метода: EPA 1664, ISO 9377-2
Метода је у складу: ASTM D7066, EPA 413.2, EPA 418.1

Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана