Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Proanalytica

Дигестори направљени у Србији - за ваше лабораторије

Лабораторијски дигестори "Premium Pro Plus"

Дигестори су кључни фактор безбедности на раду у хемијским лабораторијама. Намењени су избацивању штетних испарења из радне средине и томе је подређен сваки њихов елемент.

Kонструкција дигестора и уграђени материјали су наменски изабрани у циљу дуготрајног исправног рада дигестора.

Модел “Premium Pro Plus” представља дигестор премијум квалитета. Ојачана конструкција, унапређена електроника, дигитална контрола рада дигестора. Комфоран и безбедан рад. Широк избор по питању материјала и додатне опреме за сваку апликацију.
Опциони избор подпултних сигурносних кабинета за складиштење запаљивих супстанци, киселина и/или база, прикупљање отпадних течности или кабинета за складиштење лабораторијског посуђа.

Брошура

Лабораторијски дигестори "Premium Pro"

Дигестори су кључни фактор безбедности на раду у хемијским лабораторијама. Намењени су избацивању штетних испарења из радне средине и томе је подређен сваки њихов елемент.

Kонструкција дигестора и уграђени материјали су наменски изабрани у циљу дуготрајног исправног рада дигестора.

Модел “Premium Pro” је дигестор највишег квалитета. У потпуности челична конструкција са облогама радног простора отпорним на хемикалије, влагу и високу температуру. Флексибилан дизајн омогућава избор ванстандардних димензија дигестора и апликација.
Опциони избор подпултних сигурносних кабинета за складиштење запаљивих супстанци, киселина и/или база, прикупљање отпадних течности или кабинета за складиштење лабораторијског посуђа.

Брошура

Лабораторијски дигестори "Classic Pro"

Дигестори су кључни фактор безбедности на раду у хемијским лабораторијама. Намењени су избацивању штетних испарења из радне средине и томе је подређен сваки њихов елемент.

Kонструкција дигестора и уграђени материјали су наменски изабрани у циљу дуготрајног исправног рада дигестора.

Модел “Classic Pro” је дигестор намењен апликацијама мање захтевним по питању услова температуре и влаге, али и даље високе отпорности на хемикалије. Идеалан за припрему узорака и употребу лабораторијских апарата мањих димензија унутар самог радног простора дигестора.

Брошура

Лабораторијски дигестори "Economic Pro"

Дигестори су кључни фактор безбедности на раду у хемијским лабораторијама. Намењени су избацивању штетних испарења из радне средине и томе је подређен сваки њихов елемент.

Kонструкција дигестора и уграђени материјали су наменски изабрани у циљу дуготрајног исправног рада дигестора.

Модел “Economic Pro” је стони дигестор са олакшаном конструкцијом и заштитом целокупног радног простора отпорном на хемикалије. Овај модел погодан је за лаку промену локације, ипак и даље нуди широк обим стандардне као и додатне опреме.

Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана