Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Proanalytica

Proanalytica - најквалитетнији дигестори домаће производње

Лабораторијски дигестори 1200/1500/1800

Дигестори Proanalytica

Дигестори су кључни фактор безбедности на раду у хемијским лабораторијама. Намењени су избацивању штетних испарења из радне средине и томе је подређен сваки њихов елемент.

Kонструкција дигестора и уграђени материјали су наменски изабрани у циљу дуготрајног исправног рада дигестора.

Дигестори из производног програма PROANALYTICA су израђени у складу са стандадом СРПС ЕН 14175.

Осим стандардних ширина 1200, 1500 и 1800мм, могуће је израдити и дигесторе других димензија. Такође, стандардна висина радне површине од 900мм, може бити смањена на 500 или да дигестор буде без радне површине (wалк ин).

Све опције прикључака за снабдевање за радне столове, могуће је уградити и у дигесторе – 230В, 400В, све врсте вода, све врсте гасова.

Kвалитетан одсис штетних испарења је обезбеђен путем киселоотпорних цеви и радијалних киселоотпорних вентилатора који могу бити стандардне конструкције или у АТЕX заштити.

Ради оптималног искориштења простора, а пратећи потребе корисника, испод радне површине се могу инсталирати сигурносни ормани за складиштење хемикалија на самом месту употребе. Сигурносни ормани су из производног програма асецос и по димензијама се уклапају са дигесторима PROANALYTICA.

За више информација, обратите се нашој служби продаје.

Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Сва права задржана