Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Преглед дигестора и сигурносних ормара

Преглед дигестора и сигурносних ормара

Преглед сигурносних ормана

Периодични преглед функционалности сигурносних ормана се обавља према препоруци и по протоколу произвођача.

Сврха прегледа је да се утврди исправност ормана и смање трошкови одржавања и поправке.

Елементи по којима се сигурносни орман прегледа су:

 • Површинска заштита
 • Kретање покретних делова
 • Чврстоћа крутих спојева
 • Стање сигурносних клапни, топљивих осигурача
 • Заптивање фронтова
 • Стање заптивајућих трака
 • Уземљење
 • Отварање/затварање врата
 • Закључавање
 • Проток ваздуха
Брошура

Преглед дигестора

Периодични преглед функционалности дигестора се обавља према препоруци и по протоколу произвођача.

Сврха прегледа је да се утврди исправност дигестора и смање трошкови одржавања и поправке.

Елементи по којима се дигестор прегледа су:

 • Површинска заштита
 • Спојеви у комори
 • Спојеви са радном површином
 • Kретање покретних делова
 • Чврстоћа крутих спојева
 • Kретање прозора
 • Стање челичних ужади
 • Стање славина
 • Проток ваздуха
 • Положај и стање каблова и контаката
 • Уземљење
 • Изолација
Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана