Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Standardni i referentni materijali

Standardni i referentni materijali za sve potrebe

LGC Standardi

LGC Standards je odeljenje LGC grupe, britanskog Nacionalnog instituta za merenje, za hemijska i bioanalitička merenja. Mi smo vodeći globalni proizvođač i pružalac usluga za osiguranje kvaliteta i istraživačkih tehnika, podržavajući vaše analitičke potrebe u više od 120 zemalja širom sveta. Koristimo našu stručnost za proizvodnju po najvišim standardima, uključujući asortimane proizvedene prema ISO/IEC 17025 i akreditovane prema ISO 17034. Naš širok spektar referentnih materijala i šema za testiranje stručnosti dopunjen je našim iskustvom u spoljnom poslovanju i carini, što nam omogućava da se brzo prilagodimo i obezbedimo prilagođena rešenja koja će zadovoljiti vaše analitičke potrebe.

Najšira ponuda referentnih standarda i materijala:
https://www.lgcstandards.com/RS/en#

  • HRANA, PIĆE I ŽIVOTNA SREDINA
  • FARMACEUTSKI STANDARDI I NEČISTOĆE
  • REFERENTNI MATERIJALI ZA KLINIČKE I FORENZIČKE APLIKACIJE
Katalog

CPA

  • Neorganski sertifikovani referentni materijali – rastvori i jedinjenja visoke čistoće za AAS, ICP, ICP/MS i IC
  • Organski sertifikovani referentni materijali – rastvori i supstance za GC, GC/MS, LC, LC/MS
  • Proizvodi farmakopeje
  • Analitički sertifikovani referentni materijali

https://www.cpachem.com/

Katalog

Lipomed

LIPOMED je švajcarska kompanija za nauku o životu u privatnom vlasništvu i međunarodno operativna sa GMP/GDP i ISO 9001 sertifikovanim farmaceutskim proizvodnim pogonima koji se nalaze u blizini Bazela. Posvećen je istraživanju, razvoju, proizvodnji i komercijalizaciji API-ja i etičkih farmaceutskih proizvoda sa posebnim fokusom na hematologiju, onkologiju i druge specifične indikacije.

LIPOMED je takođe vodeći svetski proizvođač i dobavljač analitičkih referentnih standarda sa ISO/IEC 17025 akreditacijama za ispitivanje i ISO 17034 akreditacijom za proizvodnju referentnih materijala.

https://www.lipomed.com/index.php?page=376

Katalog
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Sva prava zadržana