Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Lambda Instruments

Napredni fermentori - bioreaktori

Fermentori - Bioreaktori

Visokokvalitetni i inovativni laboratorijski fermentor i stoni bioreaktor po razumno niskoj ceni. Kroz inovacije do kvaliteta, nove koncepte za povećanje produktivnosti u laboratorijskoj fermentaciji i eksperimentima sa ćelijskom kulturom:

MINIFOR laboratorijski fermentor i bioreaktor:
LAMBDA MINIFOR stacionarni laboratorijski fermentor i bioreaktor za autoklaviranje je razvijen kao rezultat potrebe za konstruisanjem malog laboratorijskog fermentora za radnu zapreminu od 35 ml do preko 6 litara. Na osnovu dugogodišnjeg ličnog praktičnog iskustva u fermentaciji i ćelijskoj kulturi, kreiran je visokokvalitetni fermentor-bioreaktor koji je jednostavan za korišćenje i koji ima kapacitet da meri i kontroliše sve važne parametre biološke kulture (što je zahtevalo nove ideje i mnoge inovacije).

LAMBDA MINIFOR fermentor i bioreaktor se mogu u potpunosti kontrolisati i upravljati sa prednjeg panela. Svi parametri se mogu odmah videti bez listanja i podešenih vrednosti, kao i visoki i niski alarmi svakog parametra se mogu podesiti na prednjem panelu. Nekoliko MINIFOR jedinica se može povezati na jedan računar i opcioni softver za fermentaciju “SIAM” ili “FNet”, omogućavaju daljinsko upravljanje i obradu podataka. Za povezivanje više MINIFOR fermentor-bioreaktorskih jedinica na računar, nisu potrebne dodatne softverske licence.

https://www.lambda-instruments.com/fermenter-bioreactor/innovations-of-minifor-fermentor-bioreactor/

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana