Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

OPSIS Liquidline naslov

"Kjeldahl" i "Soxhlet" analiza u prehrambenoj indrustriji

SoxROC Uređaj za ekstrakciju

OPSIS LiquidLINE SoxROC uređaj za ekstrakciju je automatizovan instrument koji može izdvojiti masti prema zvaničnim metodama. Instrument je baziran na Randall i Twisselmann tehnikama, koristeći vrući rastvarač i zatvoreni sistem da bi redukovao vreme ekstrakcije u poređenju sa klasičnim Soxhlet-om. SoxROC sledi zvanično odobrene metode za ekstrakciju masti. SoxROC uređaj je dizajniran da bude fleksibilan i stoga je takođe sposoban za ekstrakciju sa različitim rastvaračima i uzorcima. Uređaj je dostupan u modelima sa 2 i 6 pozicija.

Prednosti upotrebe SoxROC uređaja za ekstakciju

 • SoxROC uređajem možete izdvojiti masti iz do 42 uzorka dnevno bez gubitka u preciznosti ili tačnosti. Automatizacija svakog koraka ekstrakcije i inovativno rukovanje šaržom smanjuju rizik od greške. Tipično je do pet puta brže nego klasična Soxhlet tehnika
 • Jedinstveni sistem zaptivanja sa više od 90% povrata rastvarača smanjuje troškove za rastvarače dok efikasno hlađenje vodom smanjuje potrošnju vode. Velika selekcija dihtunga, posuda i standardnih čaura smanjuje troškove prilikom promene aplikacija i rastvarača. SoxROC predstavlja jedan kompaktni sistem sa integrisanim kontrolerom bez potrebe za dodatnim računarom smanjuje troškove instalacije i rada.
 • Jedinstvena kontrola uklanjanja rastvarača omogućava veću fleksibilnost za različite aplikacije.
  Sigurnost sa visokim standardima protiv prašine, tečnosti i eksplozivnosti. Svi ventili blizu rastvarača su klasifikovani po ATEX klasifikaciji. Sigurnost operatera je veoma važna, stoga je SoxROC uređaj je opremljen zaštitnim štitnikom, zatvorenim dodavanjem rastvarača i lakim ukljanjanjem prikupljenog rastvarača.
Brošura

KjelROC Autosampler

KjelROC autosampler pruža laboratorijama inovativan instrument koji određuje proteine i azot prema Kjeldahl metodi. Prediktivna titracija, čiji je patent na čekanju, pruža korisniku nekoliko prednosti u laboratoriji. KjelROC autosampler je potpuno automatski i ima mogućnost da automatski obradi do 25 različitih uzoraka. Princip je jednostavan, ubacite nosač sa uzorcima i vratite se kasnije da prikupite rezultate. KjelROC automsampler je Kjeldahl aparat sposoban za destilaciju parom, titraciju i automatsku izmenu uzoraka.

Prednosti upotrebe KjelROC Autosampler-a

 • Mogućnost slanja i primanja težina i rezultata, korišćenjem različitih uređaja, značajno smanjuje integraciju sistema i IT troškove. Fajlovi sa podacima su pripremljeni  za rad sa LIMS i drugim sistemima. Isti računar se može koristiti za unos podataka na vagu i prenos podataka na autosampler, što dovodi do povećane efikasnosti u laboratoriji. Autosampler smanjuje vreme koje operater provodi za instrumentom.
 • OPSIS LiquidLINE prediktivna titracija smanjujue Relativnu Standardnu Devijaciju (RSD) i povećava fleksibilnost sa različitim indikatorima. Ovo daje povećanu upotrebljivost vaših instrumenata. Autosampler takođe koristi veliku biretu, koja se može dopunjavati i koja štedi vreme i troškove prilikom prelaska između visokih i niskih sadržaja proteina.

https://www.liquidline.se/products/kjelroc-autosampler/

Brošura

KjelROC Analajzer

Naš KjelROC asortiman automatskih Kjeldahl analizatora nudi inovativna, precizna i ekonomična rešenja za destilaciju, titraciju i određivanje proteina prema Kjeldahl metodi. Kjeldahl aparat omogućava destilaciju parom prema zvaničnim metodama i OPSIS LiquidLINE jedinstvena Prediktivna Titracija, na čekanju patenta, daje nekoliko prednosti u laboratoriji.

Prednosti upotrebe KjelROC Analajzera

 • Mogućnost slanja i primanja rezultata bez dodatnog softvera, kompjutera i kablova, značajno redukuju troškove integracije i IT-a. Procesuirajte podatke direktno u KjelROC Analajzeru. Ovo smanjuje troškove prilikom integracije sa vašim LIMS ili drugim sistemima.
 • OPSIS LiquidLINE prediktivna titracija smanjujue Relativnu Standardnu Devijaciju (RSD) i povećava fleksibilnost sa različitim indikatorima. Bireta od 50 ml sa funkcijom automatskog dopunjavanja olakšava prebacivanje između analize uzoraka sa  visokim i niskim sadržajem proteina. Kjeldahl destilacija je kontrolisana preko ekrana osetljivog na dodir kojim se lako rukuje. Velika, dopunjiva bireta štedi vreme i troškove prilikom prelaska između visokog i niskog sadržaja proteina. Praćenje performansi štedi vreme kada vremenom pratite performanse instrumenta.
 • Jedinstveni servisni sistem štedi vreme održavanja. Pripremljen za ISO 17025 i GLP karakteristike, smanjuje vreme i troškove integracije instrumenta u laboratorijske procedure. Životni vek komponenti i troškovi održavanja su optimizovani uz pomoć OPSIS programa sledivosti komponenti. Program omogućava laku dijagnostiku i praćenje oba, instrumenta i komponenata.
 • KjelROC analizator je potpuno fleksibilan da se prilagodi postojećim laboratorijskim procedurama ili možete da koristite naše programe koji su spremni za upotrebu. Uvek imate kontrolu nad našim prilagodljivim ekranom osetljivim na dodir, gde možete da definišete sopstveni tok rada.

https://www.liquidline.se/products/kjelroc-analyzer/

Brošura

KjelROC Destilacioni Uređaj

KjelROC destilacioni uređaj nudi potpunu kontrolu procesa destilacije pri niskim troškovima. Instrument predstavlja Kjeldahl aparaturu sa potpunom kontrolom baze, vode i pare. Postoje dve verzije sistema parne destilacije – jedna sa automatskim dodavanjem prijemnog rastvora i jedna bez. Svi KjelROC modeli mogu biti nadograđeni.

Prednosti upotrebe KjelROC Destilacionog Uređaja

 • Jedinstveni Servisni sistem štedi vreme i troškove održavanja. Radni vek komponenti sistema i troškovi održavanja su optimizovani uz pomoć OPSIS programa sledivosti komponenata. On omogućava laku dijagnostiku i praćenje komponenti i instrumenta. Već pripremljen za ISO 17025 i GLP karakteristike, smanjuje vreme i troškove integracije instrumenta u laboratorijske procedure.
 • KjelROC destilacioni uređaj može lako biti nadograđen na potpuni KjelROC analizator ili autosempler.
 • KjelROC destilacioni uređaj je potpuno automatski uređaj sa programabilnim dodavanjem baze, vode ili prijemnog rastvora. Postoji puna sledivost sa mogućnošću da praćenja uzoraka kao i preuzimanja log fajlova sa instrumenta. Bežični sistem olakšava slanje i prijem informacija.

https://www.liquidline.se/products/kjelroc-distillation/

Brošura

KjelROC Digestor

Standardno u svim našim digestionim blokovima je odabir programam funkcija tajmera i mogućnost odabira između temperaturne skale u stepenima Celcius-a i Fahrenheit-a. Neki napredniji modeli blokova nude i automatski nosač reka kiveta.

Prednosti upotrebe KjelROC digestora

 • Automatski programi čine KjelROC Digestor lakim za korišćenje. Alarmni signali i / ili automatsko hlađenje pojednostavljuje nadzor procesa digestije.
 • KjelROC napredni modeli štede vreme u još većoj meri sa potpuno automatskim nosačem kiveta koji se pokreće motorom.
 • Svi digestori i neutralizatori su izgrađeni od materijala visoke izdržljivosti. Od visoko kvalitetnog borosilikatnog stakla do visoko kvalitetnog EN 1.4404 nerđajućeg čelika.

https://www.liquidline.se/products/kjelroc-digestors/

Brošura

KjelROC Skruber

Zabrinutost za životnu sredinu je uvek važno uzeti u obzir te preporučujemo korišćenje skrubera zajedno sa KjelROC digestivnim blokovima.

Prednosti upotrebe KjelROC Skrubera

 • KjelROC neutralizatori su izgrađeni da rade u okruženju sa visoko korozivnim isparenjima i visokim temperaturama. Svi materijali za izradu su pažljivo izabrani.
 • Male dimenzije i lakoća upotrebe su bile prioritet prilikom dizajniranja OPSIS KjelROC neutralizatora.
 • Mogućnost vodenog hlađenja je standard u svim KjelROC neutralizatorima, kao i mogućnost podešavanja usisne snage.

https://www.liquidline.se/products/kjelroc-scrubbers/

Brošura

HydROC Uređaj za Hidrolizu

OPSIS LiquidLINE donosi inovativna rešenja za hidrolizu kiselinama, čineći određivanje ukupnih masti efikasnijim i sigurnim. Opasni postupak hidrolize sada se može izvoditi sa do šest uzoraka istovremeno. Jedinstveni HydRoc filter donosi dodatne uštede u troškovima i vremenu.

Prednosti upotrebe KjelROC uređaja za hidrolizu

 • HydROC filter može biti korišćen nekoliko puta što ga čini isplativijim od bilo kog drugog rešenja na tržištu. Ovo pametno rešenje  štedi troškove za drugi potrošni materijal. Ovaj sistem je kompatibilan sa nekoliko drugih sistema za ekstrakciju na tržištu.
 • HydROC filter može biti korišćen i u koraku hidrolize i ekstrakcije, izbegavajući greške nastale usled transfera uzorka pa samim time štedi i vreme. HydROC i SoxROC sistem za rukovanje šaržom štedi vreme prilikom premeštanja uzoraka između hidrolize i ekstrakcije. Potpuno razdvajanje uzoraka uklanja rizik od kontaminacije.
 • Hidroliza kiselinama se izvodi u zatvorenom sistemu čime se smanjuje rizik po operatera. Ispiranje uzoraka bez ikakvog kontakta sa kiselinama smanjuje sigurnosne opasnosti. Uređaj je u skladu sa standardizovanim metodama.

https://www.liquidline.se/products/hydroc-hydrolysis/

Brošura

KjelROC Potrošni Materijal

Dobra analiza zahteva pripremu i snabdevenost dobrim potrošnim materijalima kao što su Staklene Kivete od Borosilikatnog stakla i Kjeldahl tablete. OPSIS nudi kompletan asortiman Stakla i Kjeldahl Tableta potrebnih za vaše dnevne laboratorijske potrebe. OPSIS vam donosi visok kvalitet, uštedu vremena i troškova.

Kjeldahl Tablete

 • KT-211-A, Missouri Tablet, Cu, 0.3%, 3.5g
 • KT-220-A, Micro Copper, Cu, 9%, 1.65g
 • KT-230-A, Universal Copper, Cu, 9%, 5g
 • KT-240-A, Titanium, Cu-TiO2, 3.71g
 • KT-250-A, Selenium, Se, 0.1%, 3.5g
 • KT-260-A, Wieninger, Se-Cu, 2%, 3.5g

Staklo

 • TU-214-A, KjelROC Kivete 250 ml
 • TU-221-A, KjelROC Kivete 750 ml
 • TU-220-A, Erlenmajer 250 ml
 • TU-222-A, Štapići za digestiju tečnih uzoraka

https://www.liquidline.se/products/accessories-and-consumables/

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana