Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Sundy Instruments

Analizatori najvažnijih parametara u industriji uglja i ruda

Kalorimetar SDAC6000

Optimizovan dizajn, potpuno automatsko punjenje i ispuštanje kiseonika, potpuno automatsko podizanje i spuštanje bombe, potpuni proces testiranja traje manje od 10 minuta.

Aplikacije:

SDAC6000 automatski kalorimetar (izoperibol) kiseonične bombe može se koristiti za određivanje kalorijske vrednosti u čvrstim i tečnim zapaljivim materijama kao što su ugalj, koks, naftno ulje, cement, crna brašna, goriva, biomasa kao i građevinski materijal.

① Jedinstveni sistem sa rezervoarom za recirkulaciju vode, koji može automatski odrediti zapreminu vode za svako testiranje. Nova kiseonična bomba od nerđajućeg čelika može se lako sastaviti i rastaviti. Visoka efikasnost mešanja propelerom, brži prenos toplote kiseonične bombe, vreme testiranja je znatno smanjeno.
② Jedinstvena automatska presa za punjenje i otpuštanje kiseonika, bez blokade, mnogo stabilnija od tradicionalnog automatskog kalorimetra.
③ Ugrađeni inteligentni rezervoar za vodu sa funkcijom grejanja i hlađenja, temperatura vode može da ostane konstantna, dostupna bez prestanka rada.
④ Visoka automatizacija: podizanje i spuštanje bombe, punjenje i ispuštanje kiseonika, određivanje zapremine vode u rezervoaru i kontrola temperature vode.

https://en.sandegroup.com

Brošura

Termogravimetrijski analizator SDTGA6000

SDTGA6000 se može koristiti za određivanje vlage, pepela i isparljivih materija, kao i za izračunavanje fiksnog ugljenika i kalorijske vrednosti uglja, koksa, kalcinisanog benzinskog koksa i drugog goriva iz čvrste biomase.

Najvažnije:

① Dvostruka struktura peći, sistem se sastoji od dva dela, jedan za analizu vlage i pepela, drugi za analizu isparljivih materija.
② Za analizu vlage i pepela 19 uzoraka se može ubaciti odjednom + 1 pozicija referentnog (blank) uzorka;
③ Za analizu isparljivih materija, koristi se vertikalna struktura peći sa 26 pozicija. Gornji deo za visokotemperaturno ispitivanje isparljivih materija, te donji deo za hlađenje i merenje na niskim temperaturama, čini rezultat testa preciznijim, a efikasnost testa je time značajno poboljšana.
④ Fleksibilan dizajn softvera, procedura testiranja, vreme analize, temperatura itd. Svi parametri mogu se prilagoditi.
⑤ Jedinstveni režim odvage uzorka, odvaga pojedinačnog uzorka i odvaga serije uzoraka su dostupni i čine operativni rad komotnim.
⑥ Nakon završetka testa vlage i pepela, poklopac peći će se automatski otvoriti za hlađenje peći, čime se skraćuje vreme čekanja za sledeću seriju testa – Bezbedan i efikasan rad.
⑦ LED displeji na obe peći koji prikazuju podatke o masi obe vage u realnom vremenu, što čini merenje uzoraka praktičnijim.
⑧ Dostupna je funkcija automatske kalibracije temperature.
⑨ Jedinstveni dizajn koji obezbeđuje stabilnost grejnog elementa.
⑩ Visoka stabilnost i pouzdanost.
⑪ Patentirana tehnologija upotrebe materijala otpornog na toplotu kako bi se osigurala stabilnost i pouzdanost.
⑫ Ugrađena vaga obezbeđuje nenadmašnu tačnost, u skladu sa termogravimetrijskom metodom.
⑬ Korišćenje praznog lončića (tigla) za kalibraciju uticaja toplote unutar komore.

https://en.sandegroup.com

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana