Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Angelantoni srl

Klimatske komore za simulaciju različitih klimatskih parametara ili kombinacije parametara

Angelantoni klimatske i termostatske test komore

Klimatska komora omogućava proveru dve veličine: temperature i vlažnosti u granicama koje je naveo proizvođač:

  • Temperatura obično može da varira maksimalno između -70°C i +180°C.
  • Relativna vlažnost može da varira u rasponu od 10% do 98%.

Uopšteno govoreći, postoje dve glavne porodice testova: jedna se odnosi na termostatska ispitivanja kada je kontrolisani parametar samo temperatura, dok je za klimatske testove potrebno istovremeno kontrolisati i parametre temperature i vlažnosti.
Klimatski ili termostatski testovi se koriste kada neko želi da testira ponašanje proizvoda u njegovom normalnom kontekstu upotrebe i da, prema tome, vidi kako on reaguje na klimatske promene (šta se dešava sa elektronskim komponentama ako se nenamerno skladište u skladištu sa visok nivo vlažnosti? Ili koji bi materijali bili najpogodniji za objekte izložene niskim temperaturama?).
Ako je potrebno izvršiti samo termostatska ispitivanja, bila bi potrebna termostatska komora (bez kontrole vlažnosti); u suprotnom, da bi se kontrolisala varijacija i temperature i vlažnosti, treba izabrati klimatsku komoru.

Postoje različiti modeli klimatskih komora i termostatskih komora koji se biraju tokom konfiguracije na osnovu specifičnih zahteva ispitivanja. Među najvažnijim parametrima za izbor klimatske komore su: temperaturni opseg, brzina varijacije temperature (brzina promene temperature), dimenzije i drugi parametri.

https://www.angelantoni.com/en/

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana