Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

VLM GmbH

Test komore za simulaciju različitih klimatskih parametara ili kombinacije parametara u svrhu ispitivanja korozivnosti materijala

VLM ClimaCORR komore

ClimaCORR® (CC) tehnologijom VLM je postao neprikosnoveni tehnološki lider u segmentu sopstvene industrije. Suština ClimaCORR ® pristupa je konvergencija komora za klimatsko ispitivanje na jednoj strani i komora za ispitivanje korozije na drugoj. Kao rezultat toga, asortiman proizvoda “CC” karakteriše prošireni temperaturni opseg, izuzetno brza i precizna kontrola temperature i vlažnosti i opseg kontrole temperature i vlažnosti bez presedana:

  • Širok opseg radne temperature od ambijentalne do +80˚C
  • Regulisana vlažnost od ambijentalne do 98% RH
  • Patentirani sistem za kontrolisanu kondenzaciju vode (CVC)
  • Patent na čekanju za brzu i tačnu regulaciju vlažnosti
  • Tačnost regulacije temperature do ±0,5˚C
  • Tačnost regulacije relativne vlažnosti do ±1%
  • Brza razmena toplote zahvaljujući ravnim Micanite ravnim grejačima i čeličnoj konstrukciji ispitne komore
  • Modularni dizajn i korisničko sučelje za upravljanje
  • Opciono: Potpuno automatsko doziranje gasa (Kesternich test)

http://www.vlm-labtec.com/

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana