Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Macherey Nagel

Sve najvažnije hemijske analize voda, sedimenata i zemljišta u najsavremenijem obliku

Spektrofotometar NANOCOLOR Advance

Spektrofotometar NANOCOLOR Advance kombinuje najvažnije karakteristike našeg prenosivog kompaktnog fotometra PF-12Plus i našeg spektrofotometra visoke preciznosti NANOCOLOR VIS II. Pruža precizne i pouzdane rezultate merenja u svakodnevnoj laboratorijskoj rutini, a može se koristiti i mobilno zbog punjive baterije. Svojim spektrom talasnih dužina od 340 – 800 nm omogućava merenje svih fotometrijski procenjivih test kitova kompanije MACHEREI-NAGEL. NANOCOLOR Advance se stoga može univerzalno koristiti u čitavom spektru analiza vode i otpadnih voda.

https://www.mn-net.com/advance

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana