Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Modern Water

Laboratorijska i terenska analiza i praćenje najvažnijih ekoloških parametara u vodama

Microtox LX - instrument za merenje akutne toksičnosti voda

Nova Microtox LX serija je nova generacija laboratorijskih analizatora akutne toksičnosti. Novi analizator kombinuje dokazanu tehnologiju modela “M500” kompanije Modern Water sa poboljšanim karakteristikama za pojednostavljenje testiranja u zahtevnim aplikacijama za piće, industriju i otpadne vode.

KLjUČNE PREDNOSTI
Sistem upozorenja o biološkoj zarazi osetljiv na više od 2.700 jednostavnih i složenih hemikalija omogućava zaštitu
zaliha vode za piće od slučajne ili namerne kontaminacije.
Rezultati testova koji su u visokoj korelaciji sa drugim široko prihvaćenim metodama ispitivanja toksičnosti pomažu da se osigura usklađenost sa regulatornim standardima i standardima dozvola za otpadne vode u aplikacijama za otpadne vode.
Dokazano – Brojne nezavisne naučne studije su dokumentovale performanse Microtox-a kao efikasnog alata za praćenje toksičnosti u širokom spektru primena.
Povećana osetljivost – Upotreba novog, potpuno dinamičkog fotomultiplikatora povećava osetljivost instrumenta.
Brzi, pouzdani i ponovljivi rezultati – rezultati dostupni za samo 15 minuta nakon početne pripreme uzorka.
• Nova funkcija automatske korekcije boje instrumenta prilagođava rezultate testa na osnovu zamućenosti uzorka.
Aktivno hlađene pozicija za uzorke i reagense omogućavaju preciznija i konzistentnija očitavanja.
Isplativost – Test toksičnosti niske cene koji zahteva male količine uzoraka.
• Proizvedeno u sertifikovanom sistemu kvaliteta ISO 13485 sa 100% sledljivošću

https://www.modernwater.com/monitoring/toxicity/laboratory-microtox-lx/

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana