Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Koettermann

Koettermann podnaslov

UNI Cube and UNI Cube trace

Upoznajte instrument za elementarnu analizu UNICUBE. Ovaj elementni analizator kombinuje niske operativne troškove i visoku osetljivost mikroelementarnog analizatora sa dinamičkim opsegom merenja makro analizatora. UNICUBE je dizajniran za istovremenu analizu ugljenika, vodonika, azota i sumpora u čvrstim i tečnim uzorcima, u rasponu od 0,1 mg hemijske supstance do 15 mg tečnog goriva do 1 g nehomogenog tla. Pored toga, analizator nudi opcije za određivanje kiseonika i hlora i dizajniran je za najveće trajanje rada sistema zahvaljujući dizajnu sa niskim održavanjem. Zbog visokog nivoa automatizacije i niskog nivoa buke, sa UNICUBE-om je posebno prijatno raditi.

Prednosti upotrebe UNICUBE

  • Velika fleksibilnost uzorka za širok opseg elementarnih koncentracija i težine uzoraka, sa opcijama za analizu kiseonika i hlora
  • Pouzdani, matrično nezavisni rezultati čak i za uzorke koji se tradicionalno teško sagorevaju
  • Izuzetne mogućnosti merenja vodonika i sumpora uključujući simultanu CHNS analizu čak i za koncentracije sumpora ispod µg
  • Brzina rada sistema zahvaljujući dizajnu sa malim održavanjem

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/unicube

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/unicube-trace

Brošura

Vario EL Cube CHNS

Iskusite zlatni standard u elementnoj analizi vario EL cube instrumenta. Ovaj analizator elemenata postavlja vrhunske performanse i svestranost u elementnoj analizi. vario EL cube je dizajniran za istovremenu analizu ugljenika, vodonika, azota i sumpora, nudeći dodatne mogućnosti za određivanje kiseonika, hlora i ukupnog neorganskog ugljenika (TIC). Od farmaceutskih proizvoda u rasponu od 100 mikrograma, preko 20 miligrama tečnog goriva do 1,5 grama uzoraka tla – vario EL cube će se savršeno prilagoditi svim vašim analitičkim potrebama u elementnoj analizi sa najvećom preciznošću i tačnošću. Zahvaljujući dizajnu sa malim održavanjem, vario EL cube je optimizovana za rad bez nadzora 24/7.

Prednosti upotrebe vario EL cube CHNS instrumenta

  • Izuzetna koncentracija elemenata i opseg veličine uzorka koji pokriva 1 µg elementarnih koncentracija, 40 mg C i 1,5 g neorganskih uzoraka
  • Pouzdani, matriks – nezavisni rezultati čak i za uzorke koji se tradicionalno teško sagorevaju
  • Izuzetne mogućnosti merenja vodonika i sumpora uključujući simultanu CHNS analizu čak i za koncentracije sumpora ispod µg
  • Velika brzina analize zahvaljujući integrisnom autosempleru sa do 120 pozicija I niskim zahtevima održavanja instrumenta

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/vario-el-cube

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Sva prava zadržana