Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Pol Lab

Kabineti sa laminarnim protokom vazduha, Biosigurnosni kabineti

Pol lab digestori

Digestori POL LAB

Digestori su ključni faktor bezbednosti na radu u hemijskim laboratorijama. Namenjeni su izbacivanju štetnih isparenja iz radne sredine i tome je podređen svaki njihov element.

Konstrukcija digestora i ugrađeni materijali su namenski izabrani u cilju dugotrajnog ispravnog rada digestora.

Digestori iz proizvodnog programa POL LAB su izrađeni u skladu sa standadom EN 14175.

Standardne širine digestora su 1200, 1500 i 1800mm. Standardna visina radne površine je 900mm, a može biti smanjena na 500 ili da digestor bude bez radne površine (walk in).

Sve opcije priključaka za snabdevanje za radne stolove, moguće je ugraditi i u digestore – 230V, 400V, sve vrste voda, sve vrste gasova.

Kvalitetan odsis štetnih isparenja je obezbeđen putem kiselootpornih cevi i radijalnih kiselootpornih ventilatora koji mogu biti standardne konstrukcije ili u ATEX zaštiti.

Radi optimalnog iskorištenja prostora, a prateći potrebe korisnika, ispod radne površine se mogu instalirati sigurnosni ormani za skladištenje hemikalija na samom mestu upotrebe. Sigurnosni ormani su iz proizvodnog programa asecos i po dimenzijama se uklapaju sa digestorima POL LAB.

Za više informacija, obratite se našoj službi prodaje.

https://www.pol-lab.eu/en/oferta,fume_hoods,1.html

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana