Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Proanalytica

Proanalytica - najkvaliteniji digestori domaće proizvodnje

Digestor PA 1200/1500/1800

Digestori Proanalytica

Digestori su ključni faktor bezbednosti na radu u hemijskim laboratorijama. Namenjeni su izbacivanju štetnih isparenja iz radne sredine i tome je podređen svaki njihov element.

Konstrukcija digestora i ugrađeni materijali su namenski izabrani u cilju dugotrajnog ispravnog rada digestora.

Digestori iz proizvodnog programa PROANALYTICA su izrađeni u skladu sa standadom SRPS EN 14175.

Osim standardnih širina 1200, 1500 i 1800mm, moguće je izraditi i digestore drugih dimenzija. Takođe, standardna visina radne površine od 900mm, može biti smanjena na 500 ili da digestor bude bez radne površine (walk in).

Sve opcije priključaka za snabdevanje za radne stolove, moguće je ugraditi i u digestore – 230V, 400V, sve vrste voda, sve vrste gasova.

Kvalitetan odsis štetnih isparenja je obezbeđen putem kiselootpornih cevi i radijalnih kiselootpornih ventilatora koji mogu biti standardne konstrukcije ili u ATEX zaštiti.

Radi optimalnog iskorištenja prostora, a prateći potrebe korisnika, ispod radne površine se mogu instalirati sigurnosni ormani za skladištenje hemikalija na samom mestu upotrebe. Sigurnosni ormani su iz proizvodnog programa asecos i po dimenzijama se uklapaju sa digestorima PROANALYTICA.

Za više informacija, obratite se našoj službi prodaje.

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Sva prava zadržana