Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Neutralizacione jedinice KYOCERA

Zaštita životne sredine na prvom mestu

Kyocera

FRIATEC, koji posluje u sastavu KYOCERA grupe je proizvođač opreme kojom se tretiraju opasne otpadne tečne materije.

Neutralizaciona jedinica na jednostavan i brz način rešava pitanje kiselo-baznog tečnog otpada postupkom neutralizacije.

Upravljačka jedinica meri pH vrednost otpada i doziranjem reakcionih hemikalija dovodi u zadati okvir. Posle postupka neutralizacije, otpad se odvodi u komunalnu kanalizaciju.

Ceo postupak se odvija automatski, jedina obaveza korisnika je da prati nivo potrošenosti pH elektrode i da istu zameni kada uređaj da indikaciju, kao i nivo reakcionih hemikalija i da dopuni po potrebi.

Srce uređaja je upravljačka jedinica koja se može programirati u skladu sa potrebama korisnika. U skladu sa tim se projektuje ostatak uređaja, tako da KYOCERA može umesto standardne varijante da napravi jedinicu sa većim kapacitetom ili sa drugim karakteristikama, na primer neutralizaciju otpada za koji se zna da nije mešani, već ima poznatu pH vrednost i koncentraciju.

Dužina ciklusa neutralizacije zavisi od pH vrednosti i koncentracije hemikalija i može biti od nekoliko minuta do 90 minuta. Kapacitet najmanje jedinice je 100l, a obrada veće količine otpada se omogućava montažom kolekcionog tanka ispred jedinice, tako da se u skladu sa potrebama korisnika vrši prikupljanje veće količine otpada, a neutralizacija se vrši u ciklusima za koje jedinica povlači određenu količinu otpada.

Prikupljanje se može obavljati ručno, tako što korisnik u kolekcioni tank sipa otpad ili tako što se jedno ili više mesta gde se generiše otpad (uglavnom sudopere) povežu lokalnom kanalizacionom mrežom sa kolekcionim tankom.

Uz jedinicu, KYOCERA nudi dodatnu opremu, kao što je pumpa za izbacivanje neutralizovanog otpada na veću daljinu, modul za povezivanje jedinice sa lokalnom računarskom mrežom itd.

Za rukovanje neutralizacionom jedinicom, neophodno je proći osnovnu obuku i pridržavati se mera bezbednostipri radu sa opasnim materijama.

Za više informacija, obratite se našoj službi prodaje.

https://www.kyocera-solutions.de/en/products/neutralisation-units

 

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Sva prava zadržana