Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Elementi za skladistenje

Sa ciljem dobre organizacije prostora

Elementi za skladištenje

U svakom radnom prostoru postoji mnogo komada opreme koji se koriste ređe ili češće, pa im je potrebno naći mesto za odlaganje, kako ne bi smetali dok nisu u upotrebi. Sitniji komadi se skladište u fiokama, a krupniji na policama, pa je neophodno napraviti dobru organizaciju prostora, da bi se uz opremu smestila i dokumentacija, potrošni materijal, rezervni delovi i drugo.

Zato se podpultni elementi prave u kombinaciji fioka i vrata sa policama, slobodan prostor na zidovima iznad stolova koristi za instalaciju visećih elemenata. Najveći deo materijala se smešta u visoke elemente-ormane.

Podpultni elementi mogu biti fiksni-ugrađeni u noseću konstrukciju stolova ili mobilni. Mobilni elementi daju slobodu korisniku da po potrebi promeni raspored, zameni oštećeni element bez problema ili na kratko obezbedi dodatnu radnu površinu.

Vrata visećih elemenata i ormana mogu biti puna ili staklena, krilna, sklapajuća ili klizna. Svi elementi imaju više visinskih položaja polica, meko zatvaranje vrata i fioka. Po potrebi, svi frontovi mogu biti sa mogućnošću zaključavanja.

Fiksni podpultni elementi i ormani se montiraju na čelične noge, tako da je uvek omogućeno čišćenje.

Za više informacija, obratite se našoj službi prodaje.

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana