Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Sigurnosni ormani ASECOS

Novo doba je donelo nove tehnologije

Asecos - sigurnosni ormani za hemikalije

Novo doba je donelo nove tehnologije koje su omogućile decentralizovano skladištenje hemikalija. Umesto starog centralizovanog sistema skladištenja u namenski građenim i opremanim objektima, sada je moguće čuvati hemikalije i druge opasne materije na bezbedan način, na mestu upotrebe.

Osim dnevnih potreba (po jedna otvorena boca), veće količine opasnih materija se moraju skladištiti na način koji je bezbedan za zaposlene i za imovinu. To znači da se mora obezbediti zaštita zdravlja i objekta, tako što će se sprečiti mogućnost požara, eliminisati udisanje opasnih materija i zaštititi imovina od uticaja opasnih materija.

asecos, vodeći svetski proizvođač sigurnosnih ormana, velikim brojem modela, dimenzija i opreme, omogućuje svakom korisniku da pronađe rešenje u skladu sa svojim potrebama i zakonskom regulativom.

Sigurnosni ormani su izrađeni u skladu sa evropskim standardima koji su usvojeni i u našoj zemlji – SRPS EN 14470-1, SRPS EN 14470-2, SRPS EN 16121, SRPS EN 16122 i brojnim direktivama koje se odnose na bezbednost na radu i sigurnost pri rukovanju određenom opremom.

Gruba podela sigurnosnih ormana prema nameni:

Za skladištenje zapaljivih materija

Za skladištenje korozivnih materija

Za skladištenje boca pod pritiskom

Za skladištenje otrova

Pravilno korištenje sigurnosnih ormana podrazumeva skladištenje materija u ormanima koji su namenjeni za tu vrstu materija. Zapaljive hemikalije imaju odgovarajuću zaštitu jedno u ormanima namenjenim za to. Korozivne materije

će oštetiti delove ormana koji nisu namenjeni za skladištenje materija koje izazivaju koroziju metalnih delova. Boce pod pritiskom su opasnost po više osnova-gas pod pritiskom usled oštećenja ventila ili same boce može dovesti do eksplozije, uskladišteni gas može biti štetan po zdravlje, a može doći i do požara- pa je zbog svega navedenog zabranjeno držati boce u radnom prostoru bez adekvatne zaštite-ormana.

U skladu sa potrebama korisnika, pre svega prema mestu instalacije, a i prema količini materija za skladištenje, asecos u svom programu nudi ormane koji mogu biti visoki-samostojeće jedinice velike zapremine ili podpultni-instalirani uglavnom ispod radne površine digestora ili radnih stolova.

Unutrašnja oprema-police ili fioke, zavisi od pakovanja, raspoloživog prostora i načina korištenja uskladištenih materija.

U skladu sa standardima i zakonskom regulativom, svi sigurnosni ormani moraju imati određen broj izmena vazduha, a to se može obezbediti jedino povezivanjem na sistem ventilacije. Prva varijanta je ugradnja ventilatora i cevi za ventilaciju koji odvode isparenja iz radne sredine. Opcija ima mnogo-od malih ventilatora koji opslužuju po jedan orman, preko zajedničkog sistema ventilacije za više ormana. Druga varijanta je ugradnja filterskih ekstrakcionih jedinica koje opslužuju po jedan orman i eliminišu potrebu za sprovođenjem isparenja do spoljne sredine, već vazduh prečišćavaju u samoj radnoj sredini. Filtriranje se obavlja preko izmenjivih kertridža koji se menjaju u intervalima koje određuje sama jedinica prateći zasićenost i izvodi se bez upotrebe alata, brzo i jednostavno.

Svi sigurnosni ormani se zaključavaju, čime se sprečava pristup osobama koje nemaju dozvolu za to.

Pored sigurnosnih ormana za laboratorijske namene, asecos nudi i industrijski program ormana i opreme za skladištenje i rukovanje opasnim materijama.

Za više informacija, obratite se našoj službi prodaje.

https://www.asecos.com/Home/EN_index_1000.html

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Sva prava zadržana