Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Webinar – Milestone Ethos X mikrotalasna ekstrakcija/hidroliza

Dejan Gavrić, 10.02.2021.

Nedavno smo održali novi webinar posvećen temi mikrotalasne ekstrakcije široke grupe namirnica i hrane za životinje u svrhu određivanja sadržaja masti – ukupnih, slobodnih i estra masnih kiselina.
Cilj ovog webinara bio je da vas informišemo o novoj, jedinstvenoj tehnici mikrotalasne ekstrakcije, hidrolize, koncentrovanja (evaporacije) i esterifikacije uzoraka. Ova jedinstvena tehnika donosi revolucionarnu promenu u tradicionalnom pristupu gravimetrijskog određivanja sadržaja masti, a sa sobom nosi izuzetno značajnu uštedu vremena rada, daleko manju mogućnost greške pri radu, visoku sigurnost operatera i finansijsku uštedu.

sistem za mikrotalasnu ekstrakciju nudi mogućnost simultanog procesa ekstrakcije i hidrolize u svakom od sudova (15 pozicija rotora za ekstrakciju/hidrolizu), a potom vrlo lak i brz prelazak na proces koncentrovanja do, takođe, maksimum 15 uzoraka istovremeno u rotoru namenjenom za koncentrovanje gde se proces nastavlja u istom instrumentu. Kompletno automatizovani sistem i princip rada jednim instrumentom sa najviše 2 rotora, donosi visoku propusnost, obim rada – 15 uzoraka unutar 3 sata – za sva tri navedena procesa.

tehnologija predstavlja značajno unapređenje u pogledu pouzdanosti rada među svim dostupnim tehnikama.
beskontaktno infracrveno merenje temperature u svakom od sudova čini ovu tehniku jedinstvenom u pogledu kontrole procesa mikrotalasne ekstrakcije/hidrolize – temperaturni profil metode kojoj je podvrgnut svaki od uzoraka, prilagođava se očitavanjem temperaturne vrednosti svake od pozicija rotora koje sadrže uzorak i na taj način se eliminiše mogućnost ekcesa u slučaju raznorodnih uzoraka. Na svakih nekoliko sekundi emisija mikrotalasa (posledično i temperatura unutar sudova) prilagođava se trenutnom režimu unutar svakog suda – svaki sud je referentni.

Fleksibilnost: Milestone Ethos X sistem za mikrotalasnu ekstrakciju nudi mogućnost izvođenja i digestije identično kao i kod Ethos EASY/Ethos UP mirkotalasnih sistema, prostom implementacijom metoda za digestiju uzoraka i upotrebom adekvatnih rotora za digestiju koji sadrže od 15 do 44 pozicije.

Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2022

Sva prava zadržana